De eretekens van de basiliek

  conopeum met 8 wapens

Het conopeum draagt acht wapens die met de
basiliek verbonden zijn:

·         van de basiliek,


·         van Z.H  Paus Johannes Paulus II,


·         van Lebuďnus, patroon van het dekenaat Salland,


·         het aartsbisdom Utrecht,


·         van de H.Willibrord, patroon van Nederland,


·       van Z.E. Dr. W. Eijk, aartsbisschop van Utrecht,


·         de gemeente Zwolle


·        van de datum van de verheffing:18 oktober 1999.  

 

tintinnabulum of belletjesstaf

Het tintinnabulum ofwel belletjesstaf draagt de afbeelding van de patrones van de kerk: Maria van Kevelaer, gevat in een ovale boog met aan de binnenkant daarvan twee belletjes en gekroond door een gotisch kruis.

Tot de plichten behoren een aantal liturgische herdenkingsdagen zoals de dag van de titelverlening (18 oktober), feest van de patroon, wat in dit geval toch al een hoogfeest is, te weten ‘Maria ten Hemelopneming’ (15 augustus). Dan nog de patroonfeesten van Petrus en Paulus (29 juni) en de proclamatie (26 november) en de verjaardag van de paus (18 mei).