Nederlandse basilieken

eretekens

De titel ‘basilica minor’ wordt als eretitel gegeven aan kerken met een bijzondere betekenis. Zo kan er een heilige begraven liggen of de kerk verbonden zijn met een bijzonder voorval, een mirakel of een verschijning.

De katholieke kerk kent 5 grote basilieken in de wereld, 4 in Rome en 1 in Assisië. Door hun patriarchale functie voor de wereldkerk hebben zij een bijzondere status, ‘Basilica Major’. De St.Pieter, St. Jan van Lateranen, Maria Maggiore en St.Paulus buiten de muren in Rome hebben alle een heilige deur die in een Heilig Jaar geopend wordt. Ook is er een aparte zetel voor de Paus.

Op 18 oktober 1999 verleende de Congregatie voor de Eredienst aan de Onze Lieve Vrouwekerk de eretitel van “basilica minor”. 

Aan deze titel behoren de nodige rechten en plichten. Tot de rechten behoren het  voeren van de titel basiliek, het bezitten van een eigen wapen, na goedkeuring bij de Hoge Raad voor de Adel en het in bezit hebben van de eretekens ‘conopeum’ en ‘tintinnabulum’. 

      zie eretekens

De calvariegroep met apostelbalk boven het koor, gemaakt door atelier W.Mengelberg te Utrecht.

         De Armata Christi, lijdenswerktuigen van Christus, in de viering van de kerk ook uit het atelier Mengelberg

  Drie prominente kerkelijke leiders die de geschiedenis van de basiliekstatus markeren:

 

 

Paus Johannes Paulus II

Johannes Kardinaal Willebrands

Adrianus Kardinaal Simonis

·      Op 18 november 1999 verhief Paus Johannes Paulus II de Onze Lieve Vrouwekerk tot 19e basiliek van Nederland.

·       Oud-aartsbisschop van Utrecht, de 90 jarige Johannes Kardinaal Willebrands, was aanwezig op 26 november 1999 bij de proclamatie.

·         Op 3 november 2000 zegende Kardinaal Simonis de eretekens van de basiliek.

Het wapen, dat bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2000 is goedgekeurd draagt in het bovenste veld de gekruiste eretekens, en in het onderste deel links het wapen van de kerk, de blauwe Marialelie boven de golf, voorstellende het water van de Ijssel. Het geheel is het symbool van het redden van het leven van drenkelingen door Maria. In de rechter onderkwartier het wapen van Zwolle: een grijs kruis in een blauw veld. Als wapenspreuk kreeg de basiliek mee de tekst: Regnum Dei intra vos est.(Het rijk Gods is in uw binnenste)

Deze tekst is zowel ontleend aan Lucas 17,21. Zo ook begint het tweede boek van ‘de Navolging van Christus’ geschreven door de bekende Zwollenaar Thomas a Kempis of van Kempen. Hij was een groot gedeelte van zijn leven verbonden aan het klooster op de Agnietenberg. Daar schreef hij het op de bijbel na meest verkochte en vertaalde boek ter wereld  ‘De Navolging van Christus’(de Imitatio Christi).Voor Thomas  zich in dat klooster aanmeldde in 1398, stelde hij zijn leven onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria bij de toen in aanbouw zijnde kapel van Onze Lieve Vrouw, nu onze basiliek.